Pro-anorexia, pro strafbaar?

Geschreven door Anne van Eck op 10-04-2015

Parijs, stad van de romantiek en wereldhoofdstad van de mode. De meest bekende topmodellen staan in de Franse hoofdstad op de catwalk. Maar de modewereld staat op het punt te veranderen wat het soort modellen betreft. Op 2 april nam het Franse parlement een wetsvoorstel aan waardoor te magere modellen worden verbannen van de catwalk. Niet alleen de modewereld wordt door het nieuwe wetsvoorstel aangepakt, ook het verheerlijken van extreme dunheid wordt strafbaar. De wet richt zich tegen websites die vermagering promoten, zogenaamde 'pro-ana'-websites. Zodra de wet van kracht is, lopen de aanspoorders in Frankrijk risico op een jaar celstraf en een boete van maximaal 10.000 euro.

Nederland

Naar aanleiding van het Franse wetsvoorstel gaat het kabinet onderzoeken of ook in Nederland een verbod kan komen op het promoten van extreme vermagering. Afgelopen week stelde SP-kamerlid Sharon Gesthuizen in de Telegraaf dat bepaalde 'pro-ana'-websites al strafbaar zouden zijn omdat ze aanzetten tot verminking. Een vraag die naar aanleiding van het Franse voorstel ging spelen was of er in Nederland inderdaad mogelijkheden zijn tot het actief opsporen en vervolgen van de beheerders van dit soort websites.   

In ons huidige strafrecht

In hoeverre valt het aanzetten tot extreem vermageren al onder ons huidige wetboek van strafrecht? Van een artikel dat het aanzetten tot verminking strafbaar stelt, zoals Gesthuizen het noemt, is tot nu toe geen sprake. Wel bestaat artikel 294 Sr., dat de aanzet tot zelfdoding strafbaar stelt. Maar zonder zelfdoding als resultaat is er geen sprake van een strafbaar feit, noch van een strafbare poging. Aan deze bijkomende voorwaarde zal bij de zogenaamde 'pro-ana'-websites niet snel worden voldaan. Bovendien wordt er in de praktijk bijna altijd vervolgd op grond van artikel 294 lid 2, hulp bij zelfdoding. Het moet in dat geval gaan om actieve ondersteunende handelingen die de zelfdoding mogelijk en of gemakkelijker maken.   

Slot

Het louter helpen bij het vermageren of het aanzetten tot het vermageren, zonder dat het slachtoffer dood wil, valt niet onder artikel 294 Sr. In de geldende Nederlandse wetgeving kom ik dus niet zo gauw tot een artikel waar we het aanzetten tot extreme vermagering onder kunnen scharen. Mocht dit wenselijk zijn, dan zal er net als in Frankrijk een wetsvoorstel moeten volgen. Bij de totstandkoming hiervan zullen alle problemen aan bod moeten komen: het zal niet eenvoudig worden.

Terug naar nieuwsoverzicht