Partners

Grotius

De Juridische Faculteitsvereniging Grotius (JFV Grotius) is een studievereniging die is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Een ieder die studeert aan de rechtenfaculteit Leiden kan lid worden bij JFV Grotius. De vereniging telt op dit moment ruim 5000 leden. JFV Grotius heeft als doel een zo breed mogelijke aanvulling te bieden op de studie van alle rechten-studenten in Leiden. Bezoek de website van Grotius:  www.jfvgrotius.nl
Novum