Partners

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

NOVUM Magazine is het faculteitsblad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De Faculteit ondersteunt het magazine facilitair en in haar verspreiding. Ook wordt onze Raad van Advies geworven uit medewerkers van de Faculteit.

J.F.V. Grotius

De Juridische Faculteitsvereniging Grotius (J.F.V. Grotius) is met ruim 9000 leden de grootste studievereniging die is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Een ieder die studeert aan de rechtenfaculteit Leiden kan hier lid worden. J.F.V. Grotius heeft als doel een zo breed mogelijke aanvulling te bieden op de studie van alle rechtenstudenten in Leiden.Novum