NOVUM questionnaire met Professor Koops

Geschreven door Nathan Oosthoek op 13-11-2017

Wat is uw belangrijkste karaktertrek?
Precisie, het moet wel kloppen.

Wat is uw favoriete eigenschap in anderen?
Toewijding, zeker bij studenten. Je zit nu nog in een moment van je leven waar je echt zonder slaap kunt. Maak daar optimaal gebruik van.

Wat is de belangrijkste eigenschap van een jurist?
Taalgevoel. De kwaliteit van een jurist wordt afgemeten naar de mate waarin hij zijn instrument beheerst. Van een jurist die slecht spreekt of schrijft, denk je toch al snel dat hij ook slecht denkt. We proberen boodschappen zo helder mogelijk over te brengen, met zo min mogelijk ruimte voor ambiguïteit. Behalve wanneer we dat juist willen natuurlijk.

Wat is uw favoriete bezigheid?
Tijd doorbrengen met mijn dochters. Of anders zoals J.C. Bloem het zegt: “Hout voor het vuur, een boek en een glas wijn”.

Wat is uw voorstelling van de grootste ellende?
Dat zijn de minder aangename vragen, maar die moeten er ook tussen zitten. Dood of het lijden van een kind. Sinds ik vader ben is dat echt het meest verschrikkelijke wat ik mij kan voorstellen.

Wie is uw favoriete schrijver?
T.S. Eliot. Ik heb al zijn brieven, verzamelde werken en ik heb zelfs stukken van hem op mijn telefoon, die door hem zijn voorgelezen. Daar luister ik naar als ik aan het fietsen ben. Het grenst bijna aan het idolate, maar ik vind hem werkelijk de allerbeste dichter ooit.

Welk fictieve personage bewondert u het meest?
Don Quichot. Het mooie aan Don Quichot is dat hij met totale toewijding bezig is met een epische tocht door twee extreem dikke romans, terwijl hij weet dat hij een romanfiguur is geworden. Maar met volstrekte ernst is hij dat spel nog steeds aan het spelen. Er zit een heel metaspel in. Het is daarom misschien wel een van de eerste postmodernistische romans. Voor een van de eerste romans ooit is dat best knap.

Wat is uw favoriete wet?
Dat zijn de Digesten. Ze zijn uitgevaardigd als één wet, dat is meteen ook de dikste wet die ooit is uitgevaardigd. Het is de grondslag van alles wat op dit continent daarna is gekomen.

Welk levend persoon bewondert u het meest?
Mijn vrouw.

Wie uit de geschiedenis zou u wel willen zijn?
Heel flauw: niemand, als dat zou betekenen dat ik mijn vrouw en kinderen niet zou kennen. We moeten die vraag een beetje aanpassen.

Wie uit de geschiedenis zou je eventjes willen zijn?
Beroepshalve is dat Tribonianus. Dat was de minister van Justitie van Justinianus, genius achter de troon. Er wordt altijd over hem gezegd dat hij zo ontzettend omkoopbaar was, dat het Romeinse recht haast op bestelling geleverd werd. Ik zou wel willen weten of dat waar was, en bovendien wist hij als geen ander hoe het er aan dat hof aan toeging. Uit menselijke nieuwsgierigheid zou het antwoord overigens Jezus zijn.

Welk wetsartikel zou u willen afschaffen?
3:234 BW, de subsidiariteit van het derdenpand. Dat staat ook in mijn proefschrift.

Aan welke eigenschap heeft u een hekel?
Entitlement, de gedachte dat je overal recht op hebt zonder ook maar een poot uit te steken. Eerst maar eens wat doen, en dan kun je langzaam maar zeker denken dat je bijzonder begint te worden. Dat heeft ook weer met toewijding te maken.

Wat is de meest overgewaardeerde deugd?
Rechtvaardigheid. Dat is misschien gek voor een jurist, maar dat is de deugd die het minst uitgekristalliseerd is, die het minst te operationaliseren valt. Het is ook de deugd waar we het meest wollig en zweverig over doen.

Wie is uw favoriete componist/muzikant?
Beethoven.

Wat is uw favoriete reis?
De mooiste reis die ik heb gemaakt was met mijn vrouw. Backpacken door het Midden-Oosten, dat was heel erg gaaf. Toen we nog jong en arm en onbezonnen waren. Nu zijn we oud en arm en onbezonnen. Verder is Rome de stad waar ik steeds naar terugkeer.

Welke historische figuren veracht u het meest?
Ik vind dat daden en ideeën verachtelijk kunnen zijn. Maar als je zegt dat een persoon verachtelijk is, plaats je hem in zekere zin buiten vergeving.

Wat is uw favoriete arrest?
Somerset’s Case. Een Engelse uitspraak uit 1772 van Lord Mansfield. Het gaat over een slaaf die door zijn meester is overgebracht van Noord-Amerika naar Engeland, waar men geen slavernij kende. Het is een echte juristenuitspraak, en een grote stap geweest in een van de grootste ontwikkelingen van de mens: de afschaffing van de slavernij.

Wat is uw motto?
Plus ultra. Dat is het oude motto van Karel de Vijfde. Altijd groter, altijd meer.


Verschenen in het NOVUM novembernummer 2017.
Foto van www.cda.nl

Terug naar nieuwsoverzicht