Questionnaire met Jannemieke Ouwerkerk

Geschreven door Francine Fetter op 11-05-2020

Jannemieke Ouwerkerk is hoogleraar Europees strafrecht aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde rechtsgeleerdheid in Utrecht en promoveerde in 2011 in Tilburg. In haar onderzoek ligt de focus op het EU-strafrecht en de invloed daarvan op het Nederlands straf(proces)recht – met name de harmonisatie van strafrecht in de EU en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten.

Wat is uw belangrijkste karaktertrek? 

Betrek ik die vraag op mijn werk, dan zou ik doortastendheid noemen als mijn belangrijkste karaktertrek. Ik weet goed wat ik wil en waarom. Vervolgens handel ik ernaar en laat ik me er niet gemakkelijk van afleiden.    

Wat is uw favoriete eigenschap in anderen? 


Aardigheid, vriendelijkheid.   

Wat is de belangrijkste eigenschap van een jurist? 

Oog hebben voor de mens, de justitiabele.    

Wat is de grootste valkuil voor een jurist? 


Het positieve recht als eindpunt beschouwen.   

Wat doet u het liefst in uw vrije tijd? 


Tijd doorbrengen met mijn geliefde.  

Wie is uw favoriete schrijver? 

Het is voor mij onmogelijk één favoriete schrijver te noemen. Een top 3 is wel te doen: Jonathan Franzen, Hans Münstermann en Ferdinand von Schirach.    

Voor welk levend persoon heeft u groot respect? Misschien wel een groot voorbeeld voor u? 

Er zijn talloze mensen die ik bewonder en om een diversiteit aan redenen. Op dit moment voel ik bijzonder veel respect voor die Poolse en Hongaarse rechters die ogenschijnlijk tegen de klippen op en onder dreiging van repercussies pal blijven staan voor de essentie van hun beroepsgroep én een van de pijlers van de democratische rechtsstaat: onafhankelijke rechtspraak.   
 
Wat is uw favoriete wet?

Op dit moment het Handvest van de Grondrechten van de EU. De invloed van dit instrument zal in de komende decennia almaar groeien.   

Welk wetsartikel zou u willen afschaffen? 

Artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht, het zgn. taakstrafverbod.   

Aan welke eigenschap heeft u een hekel?  


Een ander niks gunnen.    

Hoe was u zelf als student en bent u sindsdien erg veranderd? 


Dat moet je eigenlijk aan anderen vragen, maar als ik het zelf goed zie was ik een plichtsgetrouwe student die meer en maar geïnteresseerd raakte in de ideologische en politieke kant van het strafrecht en in bredere maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Die interesses heb ik behouden. Volgens mij is dat terug te zien in de thematiek van mijn eigen onderzoek, maar ook in mijn betrokkenheid bij denktanks en adviescommissies, zoals stichting Mens en Strafrecht en de Commissie Meijers.    

Wat is uw favoriete arrest? 


Eén van mijn favoriete arresten is het Melloni-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-399/11). In dit arrest worden grenzen gesteld aan verdergaande grondrechtenbescherming op nationaal niveau, in casu bij de beoordeling van een Europees aanhoudingsbevel. Het Hof van Justitie oordeelde dat méér grondrechtenbescherming op nationaal niveau niet is toegestaan als daardoor effectiviteit en eenheid van Unierecht in het gedrang komen. De uitspraak toont een van de meest prangende uitdagingen die de meerlagige rechtsorde met zich brengt. Dankzij het eenvoudige onderliggende feitencomplex laat de uitspraak zich bovendien goed uitleggen in onderwijs.    

Naar welke muziek luistert u het liefst? 

Dat is moeilijk te zeggen. Ik houd van uiteenlopende muziekgenres en luister ook graag naar muziek in verschillende talen. Op dit moment luister ik graag naar muziek van Sia, Tourist leMC en Coeur de Pirate, maar in de paastijd genoot ik net zo van de Matthaus Passion van Bach.   

Welk talent zou u nou echt graag willen hebben? Waar zou u graag nog goed in willen zijn/worden? 

Ik houd erg van poëzie en literatuur en zou het fantastisch vinden als ik zelf goed kon dichten of romans schrijven.   

Wat is uw motto? 


Werken en feesten vormt schoone geesten (geleend van: Johanna Westerdijk, voormalig hoogleraar plantenziektekunde aan de UU en de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland).

Terug naar nieuwsoverzicht