Voorwoord winter 2021

Geschreven door Joris van de Riet op 20-01-2021

Waarde lezer,

Waar het er ten tijde van het verschijnen van het vorige nummer van dit blad nog op leek dat ondanks de ongewone omstandigheden het leven binnen de muren van onze faculteit op zijn minste enigszins door zou gaan, is die inschatting inmiddels door de omstandigheden ingehaald: Nederland bevindt zich in een lockdown – die ditmaal ook daadwerkelijk zo mag heten en niet meer vergezeld gaat van de kwalificatie ‘intelligent’ of ‘gedeeltelijk’ – en het KOG is andermaal vrijwel geheel gesloten. Dit nummer van de NOVUM verschijnt dan ook weer digitaal, zodat u het ook vanuit uw thuiswerkplek (tevens studieplek, woonkamer, keuken en slaapkamer) kunt lezen.

Niettegenstaande de minder dan geweldige omstandigheden gebeurt er nog van alles in de wereld: aan gene zijde van de Atlantische Oceaan vonden verkiezingen plaats, die na een hoop onduidelijkheid blijken te zijn geëindigd in een overwinning voor de Democratische kandidaat die naar de klinkende naam Joseph Robinette Biden Jr. luistert. Maar hoe gaan zulke verkiezingen eigenlijk in zijn werk? Wat is de staatsrechtelijke achtergrond daarvan? In haar artikel in dit nummer behandelt Anne Sophie Pijnacker op die vragen in.

Het ‘staartje’ dat de verkiezingen op 6 januari, tijdens het tellen van de stemmen van het Electoral College door het Congres, nog kregen in de vorm van de gewelddadige bestorming van het Capitool door een groep Trumpaanhangers, heeft inmiddels geleid tot een nieuwe impeachmentprocedure tegen de – nog heel even – zittende president Trump. Ter opheldering van de juridische vragen die daarbij komen kijken bevat dit nummer een herdruk van een bespreking van mijn hand van een uitermate leerzaam boek, Impeachment: A Citizen’s Guide door Cass R. Sunstein.

Bouchra Boulouize debuteert als redacteur in dit nummer met een onderwerp dat in alle coronaproblematiek wat ondergesneeuwd is geraakt, maar zeker gezien de opnieuw oplaaiende discussies rondom het instellen van een avondklok des te relevanter is geworden: de vraag of buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) net als ‘gewone’ agenten bewapend moeten worden. Zij heeft twijfels over de noodzaak van het uitreiken aan wapens aan boa’s en betoogt dat een betere samenwerking tussen boa’s en politie het veel nuttiger is om escalatie te voorkomen.

Ook in de EU zijn er ontwikkelingen: de Europese Commissie is bezig met een algehele herziening van de regelgeving omtrent het internet, in de vorm van de zogeheten ‘Digital Services Act’. In haar bijdrage bespreekt Hadassah Drukarch de voorgeschiedenis van dit stuk wetgeving, waarmee de Commissie poogt de techreuzen aan banden te leggen. Nog iets dichter bij huis bespreekt Ruud van Dam de zaak van de ‘koffie-euthanasie’, waarin de Hoge Raad de regels over euthanasie, in het bijzonder bij ouderen met dementie, verhelderde.

Tot slot brengt deze maand een interview met een oud-medewerker van onze faculteit: Janneke Vink, tegenwoordig werkzaam aan de Open Universiteit. Zij promoveerde in 2019 te Leiden op dierenrechten en geeft nu aan de OU Nederlands eerste keuzevak over dierenrecht. Redacteur Lars Volborth ging met haar in gesprek over haar boek en haar onderwijs.

Ik wens u, ook in deze moeilijke tijden, veel plezier met dit nieuwe nummer van het juridisch faculteitsblad NOVUM.

Terug naar nieuwsoverzicht