Voorwoord april 2021

Geschreven door Joris van de Riet op 26-04-2021

Waarde lezer,  

Het zijn verwarrende tijden. Tussen het oude drama van de toeslagenaffaire, het nieuwe drama van een formatie waarin bepaalde personen al dan geen ‘functie elders’ dienen te krijgen, en het voortdurende drama van de pandemie waarin wij ons al meer dan een jaar bevinden – de tijd dat er nog reguliere fysieke colleges waren ligt al ruim meer dan een jaar achter ons – gaat het leven gewoon door. Dat geldt ook voor de NOVUM, en het is mij dan ook een genoegen dit nieuwe nummer te mogen inleiden.  

Het aprilnummer van NOVUM opent met een bijdrage van Hadassah Drukarch en Eduard Fosch-Villaronga, respectievelijk onderzoeksassistent bij eLaw tevens redacteur van dit blad, en universitair docent bij eLaw. Zij bespreken een bijzonder onderwerp: de regulering van robots en kunstmatige intelligentie. Rondom dergelijke technologieën is naar hun aard veel onzekerheid op het juridische vlak: ze ontwikkelen zich snel en de regulering heeft doorgaans moeite dat tempo bij te houden.  

Redacteur Anne Sophie Pijnacker gaat naar aanleiding van 8 maart, Internationale Vrouwendag, alsmede de recente benoeming van mr. Dineke de Groot tot eerste vrouwelijke president van ’s lands hoogste rechtscollege, in op de status van de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Zeker in het licht van recente ontwikkelingen op het gebied van de rechten van vrouwen, in het bijzonder bijvoorbeeld de terugtrekking van Turkije uit de Istanbul-conventie (een verdrag tot bescherming van vrouwen tegen huiselijk geweld), is dit onderwerp ook vandaag des te relevanter.

In dit nummer vindt u ook het debuut van redacteur Karel Wijdeveld – van wie u vorige maand al een questionnaire kon lezen – op een artikel over een onderwerp dat de laatste tijd allicht minder aandacht heeft gekregen dan het eigenlijk verdient: de verhouding tussen kunst en recht. In deze eerste bijdrage in zijn reeks ‘Tussen kunst & recht’ bespreekt hij Hannah Arendts Eichmann in Jeruzalem en de films Dr. Strangelove en Das Leben der Anderen.  

Voorts vindt u in dit nummer een gastbijdrage van Savyon van Beek, bachelorstudent rechten. Hij gaat in op de grote hoeveelheid media-aandacht die de Leidse rechtenfaculteit recentelijk kreeg gerelateerd aan Paul Cliteur en Andreas Kinneging. Hij betoogt dat de variëteit in opvattingen die aan onze faculteit te vinden is juist een verrijking is, ook als sommige daarvan erg veel weerstand oproepen: juist door de vertegenwoordiging van een grote verscheidenheid aan meningen wordt juist het intellectuele vermogen van de studenten bevorderd.  

In samenwerking met J.F.V. Grotius presenteert NOVUM een diepte-interview met Anke Leijten, jurist bij EIFFEL. EIFFEL is een kantoor voor juridische en financiële dienstverlening dat op projectbasis diensten levert. Het is geen traditioneel advocatenkantoor, maar daarom juist des te interessanter voor de breed georiënteerde rechtenstudent.  

Redacteur Lars Volborth schrijft, tot slot, over een kwestie die vooralsnog elke dag relevant blijft: de status van een demissionair kabinet. Sinds de val van het kabinet-Rutte III op 15 januari bevindt het zich in een demissionaire toestand – een woord dat overigens niet is afgeleid van ‘missionair’ maar van het Franse démission, ‘ontslag’. Wat is de status van een demissionair kabinet, en wat mag zo’n kabinet eigenlijk nog doen?  

Ik wens u veel leesplezier met dit nieuwe nummer van het faculteitsblad NOVUM.

Terug naar nieuwsoverzicht